Περιβάλλον

Στόχος της εταιρείας μας είναι η δημιουργία ενός εργαστηρίου παγωτού που θα παράγει υψηλής και σταθερής ποιότητας προϊόντα αλλά πάντα με περιβαλλοντική συνείδηση.

Γι΄αυτό το λόγο, το σύνολο του μηχανολογικού και κτηριακού εξοπλισμού βασίζεται σε νέες τεχνολογίες και χαρακτηρίζεται από χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Το εργαστήριο μας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ύδατος και με ειδικό κέντρο ελέγχου των ψυκτικών μονάδων.

Παράλληλα, η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005, που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφαλείας και υγιεινής των παραγόμενων προϊόντων συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και κατ΄επέκταση περιορίζει τις ενεργοβόρες δαπάνες σε όλη την γραμμή παραγωγής.